Ας μιλήσουμε για το SEO

SEO methods

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SEO;

Ο όρος SEO είναι ακρωνύμιο για το Search Engine Optimization και σημαίνει “βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης”. Με τον όρο SEO εννοούμε τις ενέργειες που κάνουμε έτσι ώστε να ανέλθει η ιστοσελίδα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών των μηχανών αναζήτησης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να γίνονται πάνω στην ιστοσελίδα μας (on-site SEO), ή εκτός αυτής (off-site SEO). Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο του SEO είναι το ίδιο: να ανεβάσει την ιστοσελίδα μας στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης των χρηστών.

Με άλλα λόγια, ο στόχος μας με το SEO είναι να κατασκευάσουμε μία ιστοσελίδα την οποία οι μηχανές αναζήτησης θα βρίσκουν ελκυστική, αποτελεσματική και εύστοχη. Γιατί και οι μηχανές αναζήτησης έχουν τους σπιούνους τους, αυτούς που -εμείς της πιάτσας- αποκαλούμε web crawlers, οι οποίοι πρέπει να μας δουν με καλό μάτι.

Read more